گزارشها

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۹/۱۸ - ۸:۳۷

ساختمان اداری آمریت ورزشی ولایت ارزگان

 ساختمان اداری آمریت ورزشی ولایت ارزگان این پروژه به ارزش 24,792,221 افغانی از بودیجه انکشافی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش در سال 1396 با شرکت ساختمانی نسیم همت عقد قرار داد گردیده بود و به بهره برداری سپرده شد.

چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۲ - ۶:۲۹

سنگ تهداب جمنازیوم ورزشی فدراسیون والیبال توسط رییس کمیته ملی المپیک و رییس مالی و بودجه مجلس نمایندگان گذاشته شد۔

سنگ تهداب جمنازیوم ورزشی فدراسیون والیبال توسط رییس کمیته ملی المپیک و رییس مالی و بودجه مجلس نمایندگان گذاشته شد۔

جمنازیوم متذکره در مساحت ۲۰۰۰ متر مربع زمین و با حزینه حدود ۴۳ ملیون افغانی به کمک کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه از طریق وزارت مالیه

چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۲ - ۶:۲۰

طرح و دیزاین استدیوم ورزشی در ولایت دایکندی تکمیل گردید.

این طرح با توجه به نورم و ستندرد های مهندسی وانجنیری از سوی برنامه ساختمان های عامه و دولتی وزارت شهرسازی و اراضی ترتیب گردیده و این پروژه اکنون در مرحله تدارکاتی قرار داشته که بعد از اتمام روند تدارکاتی، کار اعمار آن عملاً آغاز میشود.

در این طرح:

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۶ - ۴:۲۷

کار ساخت جمنازیوم های ولایات ننگرهار، بغلان و کندز از سوی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش که در سال 1397 آغاز شده بود به شدت ادامه دارد .

کار ساخت جمنازیوم های ولایات ننگرهار، بغلان و کندز از سوی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش که در سال 1397 آغاز شده بود به شدت ادامه دارد که از این میان کار جمنازیوم ولایت کندز به پایه اکمال رسیده است و کار جمنازیوم های ولایت های ننگرهار و بغلان نیز