گزارشها

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۶ - ۴:۲۷

کار ساخت جمنازیوم های ولایات ننگرهار، بغلان و کندز از سوی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش که در سال 1397 آغاز شده بود به شدت ادامه دارد .

کار ساخت جمنازیوم های ولایات ننگرهار، بغلان و کندز از سوی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش که در سال 1397 آغاز شده بود به شدت ادامه دارد که از این میان کار جمنازیوم ولایت کندز به پایه اکمال رسیده است و کار جمنازیوم های ولایت های ننگرهار و بغلان نیز