Components

یکشنبه ۱۴۰۲/۷/۹ - ۶:۱۱
Background image

دسترسی تمام مردم به ورزش از اهداف کلیدی ماست.

دسترسی تمام مردم به ورزش از اهداف کلیدی ماست.

دوشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۷ - ۹:۱۵
Background image

چی زمانی برای ورزش کردن مناسب است؟

چی زمانی برای ورزش کردن مناسب است؟

محمد عارف پیمان
وقتی ما در مورد وقت و زمان ورزش کردن صحبت یا بحث می کنیم هدف اینست که به کارهای روزمره و زندگی خود هم وقت داشته باشیم و به آن رسیدگی. . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۲ - ۹:۳۴
Background image

ورزش همگانی

 شکلی از فعالیت های جسمانی است که سلامت بدنی انسان را بهبود می بخشد، سلامت جامعه را رونق داده، روابط اجتماعی را شکل می دهد.

پروفیسور کن هاردمن استاد دانشگاه منچستر انگلستان و عضو شورای. . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۲ - ۹:۳۰
Background image

ورزشهای همه گانی

ورزشهای همه گانی

چهارشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۲ - ۹:۲۷
Background image

تاثیر ورزش بر افسردگی

همان‌طور که گفتیم اندورفین عملکردی مشابه مرفین دارد یعنی نوعی مسکن است و می‌تواند کاهش‌دهنده‌ی درد باشد. از طرفی به عنوان یک آرام‌بخش هم شناخته می‌شود. این ماده در مغز، نخاع و بسیاری از. . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۲ - ۹:۲۰
Background image

ورزش همگانی چیست ؟

محمد عارف پیمان

اخیرن آمریت ورزشهای همگانی بگونه رسمی در چارچوب ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش به هدف ترویج ورزش در میان اقشار مختلف به خاطر حفظ صحتمندی مردم و سلامتی جامعه ایجاد گردیده. . .