همه داوطلبی ها

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۴ - ۵:۱۸
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد.

 بدینوسیله به تأسی از فقره 2 ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش در نطر دارد، قرار داد (اعاشه طعام خانه خوابگاه یکصدبسترورزشکاران) . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ - ۵:۵۷
Background image

اعلان مجدد تهیه دو نوع تیل وسایط مورد نیاز اداره -{GDPES/99/NCB/G-002}

 

ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه  دو نوع تیل وسایط مورد نیاز این اداره اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را در فلش دسک . . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۵ - ۶:۶
Background image

داوطلبی البسه و لوازم ورزشی فدراسیونهای مختلف .

تهیه البسه و لوازم ورزشی فدراسیونهای مختلف -{GDPES/99/NCB/G-008}

ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه  البسه ولوازم ورزشی . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ - ۹:۲۳
Background image

دعوت به داوطلبی باز ملی . تهیه دو نوع تیل وسایط مورد نیاز اداره   {GDPES/99/NCB/G-002}-

تهیه دو نوع تیل وسایط مورد نیاز اداره   {GDPES/99/NCB/G-002}-

ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه  دو نوع تیل وسایط مورد . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ - ۷:۱۷
Background image

اعلان داوطلبی قرطاسیه باب لوازم دفتری و رنگ باب -{GDPES/99/NCB/G-004}

 ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت به عمل میاورد تا درپروسه داوطلبی قرطاسیه باب و رنگ باب این اداره اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را در فلش دسک طور . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ - ۵:۲۰
Background image

دعوت به داوطلبی باز ملی اعاشه ورزشکاران خوابگاه یکصد بسترریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش.{GDPES/99/G-001}

.ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی اعاشه خوابگاه ورزشکاران اشتراک نمایند آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۶/۲۶ - ۶:۵۱
Background image

دعوت به داو طلبی باز ملی ، نصب ترس جمنازیوم ورزشی ولایت لغمان .

نصب ترس جمنازیوم ورزشی ولایت لغمان- {015- GDPES/NCB/98/W }

ریاست عمومی تربیت بدنی وورزش از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی (نصب ترس جمنازیوم ورزشی ولایت لغمان . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۵/۲۷ - ۷:۵۷ laghman
Background image

نصب ترس جمنازیوم ورزشی ولایت لغمان .

نصب ترس جمنازیوم ورزشی ولایت لغمان {GDPES?/NCB/98/W-015} –

ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی ( نصب ترس جمنازیوم ورزشی ولایت . . .