همه داوطلبی ها

یکشنبه ۱۴۰۱/۸/۸ - ۹:۶
Background image

اعلان مجدد به داوطلبی باز ملی-تهیه و خریداری دو نوع تیل وسایط نقلیه اداره ( GDPES/1401/NCB/G-04 )

تهیه و خریداری دو نوع تیل وسایط نقلیه اداره ( GDPES/1401/NCB/G-04 )

ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی ( تهیه و خریداری دو نوع . . .

شنبه ۱۴۰۱/۶/۲۶ - ۴:۳۴
Background image

دعوت به داوطلبی بازملی-{GDPES/1401/NCB/G-04 تهیه دو نوع تیل ( پطرول و دیزیل }

{GDPES/1401/NCB/G-04 تهیه دو نوع تیل ( پطرول و دیزیل }

ریاست عمومی تربیت بدنی وورزش ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادرپروسه داوطلبی { تهیه دو نوع تیل ( پطرول و دیزیل) } این . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۶/۲۲ - ۸:۴۸
Background image

دعوت به داوطلبی بازملی - {GDPES/1401/NCB/G 01 تهیه قرطاسیه باب, لوازم دفتری ولوازم اولیه دفتری}

دعوت به داوطلبی بازملی
{GDPES/1401/NCB/G 01 تهیه قرطاسیه باب, لوازم دفتری ولوازم اولیه دفتری}
ریاست عمومی تربیت بدنی وورزش ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادرپروسه داوطلبی . . .

شنبه ۱۴۰۰/۴/۱۹ - ۷:۴۳
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدیــنوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تـدارکات به اطلاع عموم رسانـیده می شود،  ریاست عمومی تربـــیت بدنی و ورزش  در نظر دارد، قرارداد (تهیه دونوع تیل وروغنیات وسایط نقلیه . . .

شنبه ۱۴۰۰/۴/۱۹ - ۷:۴۰
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدیــنوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تـدارکات به اطلاع عموم رسانـیده می شود،  ریاست عمومی تربـــیت بدنی و ورزش  در نظر دارد، قرارداد (اعاشه سه وقته ورزشکاران ولایتی . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۲ - ۴:۲۷
Background image

اعلان مجدد به داوطلبی بازملی تهیه دونوع تیل وروغنیات وسایط نقلیه ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش {GDPES/1400/NCB/G 01}

ریاست عمومی تربیت بدنی وورزش ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادرپروسه داوطلبی (تهیه دونوع تیل وروغنیات وسایط نقلیه اداره ) این اداره اشتراک نموده ونقل اسکن شده شرطنامه مربوط . . .

شنبه ۱۴۰۰/۳/۱ - ۷:۲۸ کابل
Background image

اعلان مجدد به داوطلبی بازملی  اعاشه سه وقته ورزشکاران ولایتی درخوابگاه یکصد بستروغذای چاشت برای محافل ورزشی}} }GDPES/1400/NCB/G 02}

ریاست عمومی تربیت بدنی وورزش ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادرپروسه داوطلبی (اعاشه سه وقته ورزشکاران ولایتی درخوابگاه یکصد بستروغذای چاشت برای محافل ورزشی) این اداره اشتراک . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۲۱ - ۶:۲۶ کابل
Background image

اطلاعیه درمورد تاریخ آفرگشائی غذای سه وقته خوابگاه یکصد بستر ریاست عمومی تربیت بدنی وورزش

محترما: به اساس مکتوب شماره167/167 مورخ 05/02/1400 غذای خوابگاه دراخبار انیس به اعلان داوطلبی باز ملی سپرده شده بود که تاریخ آفر گشائی 27/02/1400 تعین گردیده است که بعد ازتاریخ نشر . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۷ - ۶:۱۰ کابل
Background image

اعلان به داوطلبی باز ملی.تهیه قرطاسیه باب, لوازم دفتری ولوازم اولیه دفتری- GDPES/1400/NCB/G 03

ریاست عمومی تربیت بدنی وورزش ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادرپروسه داوطلبی (تهیه قرطاسیه باب, لوازم دفتری ولوازم اولیه دفتری) این اداره اشتراک نموده ونقل اسکن شده شرطنامه . . .

Pagination