تاریخچه فدراسیون بکس در افغانستان

Afzal-af
تاریخچه فدراسیون بکس در افغانستان

بوکس ( مشت زنی) یک ورزش رزمی است ، بوکس مبارزه ای است که در آن دو نفر با ضربات مشت در دو نوع آماتور و حرفه ای با یکدیگر مبارزه میکنند .

بوکس تاریخچه ای طولانی در کشور یونان دارد البته بوکس در واقیع از کشور آمریکا سرچشمه میگرد مسابقات این رشته ورزش معمولا با ناک اوت یا ضربه فنی همچو رشته های رزمی دیگر به پایان میرسد.

این رشته ورزشی در جهان از شهرت زیادی مانند سایر رشته برخوردار است قهرامنان زیادی در کارنامه خود ثبت نموده است

رشته بکس در افغانستان نیز علاقمندان زیادی دارد و یکی از رشته های پر دست آورد و افتخار آفرین در کشور مانند سایر رشته که در افغانستان فعالیت دارند بشمار میرود.

فدراسیون مشت زنی کشور در سال 1324 در کلپ ثقیله معارف توسط میر عبدالرشید بیغم بنیان گذاری شده و در سال 1368 ثبت و راجستر ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش و کمیته ملی المپیک شده که در راس آن عبدالقیوم نیرولطیف قرار داشت که بعدا به ترتیب عزیزالله عزیزی ، عزیز احمد اختری ، داد محمد پاینده اختری ، سید حسین انوری و عبدالله شکیب ستاری ریاست فدراسیون مشت زنی را عهده دار بودند.

این فدراسیون با داشتن پیشکسوتان چون عبدالرشید بیغم ، عبدالقیوم نیرو لطیف ، عبدالغفور رغبت ، الف محمد غیور ، عزیز الله عزیزی ، صلاح الدین صدیقی ، عزیز احمد اختری ، نجیب الله حسینی ، معروف رغبت ، عبدالحی عزیزپور و فیض محمد کارمند توانستن ورزشکاران زیادی را به جامعه ورزش تقدیم کنند که تعداد مجموعی ورزشکاران مرکز و ولایت به بیشتر از یکصد هزار میرسد و تعداد ورزشکاران اعضای تیم ملی در کتگوری سنی مختلف 108 تن میباشد

فدراسیون بکس کشور در 29 ولایت نمایندگی فعال دارد و این فدراسیون توانسته 68 مدال طلا ، نقره و برنز از رقابتهای بیرون مرزی بدست آوردند.