تاریخچه فدراسیون باتوراندود در افغانستان 

Afzal-af
تاریخچه فدراسیون باتوراندود در افغانستان 

فعالیت های ورزشهای رزمی ابعاد کسترده دارد تا آنجای که محتوای فرهنگی هر رشته ورزشی در ارایه وترویج فرهنگ زادگاه اصلی رشته نقش به سزا داشته است .
هنر های رزمی در هر کشور با توجه به فرهنگ و آداب خاص همان کشور و جامعه شکل و تکامل یافته که این امر مرتبط به شرایط فزیکی آن سرزمین میباشد.
ورزش باتوراندود از بهترین علوم ورزش تربیت بدنی و کابردی ترین فنون رزمی روز دنیا برخوردار است که در افغانستان از علاقمندان زیادی برخوردار میباشد 
باتوراندود در سال 1386 با سعی و تلاش همایون عالمیان بنیان گذار این رشته در افغانستان ثبت و راجستر ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش و کمیته ملی المپیک شد.
این رشته ورزشی با داشتن استادان ومربیان برجسته و توانا توانسته در ولایت های میدان وردک ، کابل ، کاپیسا ، پروان و بلخ نمایندگی فعال داشته باشد که تعداد مجموعی ورزشکاران و علاقمندان این رشته در مرکز و ولایات به 2500 تن رسیده است.
ورزش باتوراندود دارای 50 ورزشکار شامل اعضای تیم ملی در مرکز ولایات میباشد.