در ادامه هفته پنجم لیگ قهرمانان اروپا ریال مادرید توانست به سه گول تیم شریف را شکست دهد و صعود خود را به دور بعدی مسابقات قطعی کند. قابل یاد آوری است که تیم شریف در بازی رفت توانسته بود تیم ریال مادرید را در برنابئو شکست دهد اما در این بازی ریالی ها خوش د

Afzal-af
در ادامه هفته پنجم لیگ قهرمانان اروپا ریال مادرید توانست به سه گول تیم شریف را شکست دهد و صعود خود را به دور بعدی مسابقات قطعی کند. قابل یاد آوری است که تیم شریف در بازی رفت توانسته بود تیم ریال مادرید را در برنابئو شکست دهد اما در این بازی ریالی ها خوش درخشید و توانست با سه گول انتقام بازی رفت را از تیم شریف گرفت برای ریال مادرید در این دیدار داوید آلابا، تونی کروس و کریم مصطفی بنزما گولزنی کردند و در نهایت رئال این بازی را 0-3 برد و به یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان راه یافت.

قابل یاد آوری است که تیم شریف در بازی رفت توانسته بود تیم ریال مادرید را در برنابئو شکست دهد اما در این بازی ریالی ها خوش درخشید و توانست با سه گول انتقام بازی رفت را از تیم شریف گرفت برای ریال مادرید در این دیدار داوید آلابا، تونی کروس و کریم مصطفی بنزما گولزنی کردند و در نهایت رئال این بازی را 0-3 برد و به یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان راه یافت.

قابل یاد آوری است که تیم شریف در بازی رفت توانسته بود تیم ریال مادرید را در برنابئو شکست دهد اما در این بازی ریالی ها خوش درخشید و توانست با سه گول انتقام بازی رفت را از تیم شریف گرفت برای ریال مادرید در این دیدار داوید آلابا، تونی کروس و کریم مصطفی بنزما گولزنی کردند و در نهایت رئال این بازی را 0-3 برد و به یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان راه یافت.