اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

Afzal-af
gdpes

Publish Date

Closing Date

بدیــنوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تـدارکات به اطلاع عموم رسانـیده می شود،  ریاست عمومی تربـــیت بدنی و ورزش  در نظر دارد، قرارداد (اعاشه سه وقته ورزشکاران ولایتی درخوابگاه یکصد بستر وغذای چاشت برا ی محافل ورزشی )  خویش را به رستورانت  ( نیو صوفی دارنده جواز نمبر (D4-132996) واقع سینماآریوب پائین گردنه باغ بالا، ناحیه چهارم- مرکز کابل)  غذای سه وقته فی نفر رابه قیمت مجموعی  مبلغ (425) چهارصدوبیست وپنج افغانی ازروش موافقتنامه چهارچوبی  اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشـد، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی  هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ( آمریت تهیه و تدارکات، ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش  واقع چمن حضوری )  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل مــیعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد

More tenders

شنبه ۱۴۰۰/۴/۱۹ - ۷:۴۳
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدیــنوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تـدارکات به اطلاع عموم رسانـیده می شود،  ریاست عمومی تربـــیت بدنی و ورزش  در نظر دارد، قرارداد (تهیه دونوع تیل وروغنیات وسایط نقلیه . . .

شنبه ۱۴۰۰/۴/۱۹ - ۷:۴۰
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدیــنوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تـدارکات به اطلاع عموم رسانـیده می شود،  ریاست عمومی تربـــیت بدنی و ورزش  در نظر دارد، قرارداد (اعاشه سه وقته ورزشکاران ولایتی . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۲ - ۴:۲۷
Background image

اعلان مجدد به داوطلبی بازملی تهیه دونوع تیل وروغنیات وسایط نقلیه ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش {GDPES/1400/NCB/G 01}

ریاست عمومی تربیت بدنی وورزش ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادرپروسه داوطلبی (تهیه دونوع تیل وروغنیات وسایط نقلیه اداره ) این اداره اشتراک نموده ونقل اسکن شده شرطنامه مربوط . . .

Back to tenders