گالری رسانه

برگزاری رقابتهای مشت زنی تحت نام شهید حمید الله حمیدی .

نهمین دور رقابتهای گزینشی پانکریش امروز در کابل برگزار شد

ظرفیت سازی برای آینده فدراسیون ملی رگبی .

رقابتهای انتخابی تیم ملی فولرزم امروز در کابل برگزار شد .

مجمع عمومی فدراسیون والیبال اساسنامه و ۴ طرزالعمل به تصویب رسید

تیم ۵ نفری ورزشکاران فدراسیون مشت زنی کشور به خاطر اشتراک در رقابتهای آسیایی نوجوانان راهی امارات متحده عرب شدند.

ششمین دور مسابقات سوکیوکوشین کاراته در کابل راه اندازی شد .

رییس عمومی تربیت بدنی و ورزش مدال آوران کورش سامبو کشور را مورد تقدیر قرار داد .

حمایت و توانمند سازی از نیرو های مسلح.

تاثیر منابع آبی به رشد زراعت

حمایت از آزادی بیان.

انکشاف در بخش زارعت

افتتاح فاز اول بندر چابهار.

رقابتهای منتخبه تیم ملی نوجوانان مشت زنی کشورامروز در کابل برگزار گردید.

حمایت از آآزادی بیان.

آب مایه حیات است، آنرا آلوده نسازیم

Pagination