تاریخچه فدراسیون بایسکیل رانی در افغانستان

Afzal-af
تاریخچه فدراسیون بایسکیل رانی در افغانستان

تهیه کننده : احمدرامین سدید

استفاده از بایسکیل برای حمل و نقل ، تفریح تمرینات ورزشی استفاده میکنند.

بایسکیل در مقایسه با وسایل ماشین دار دارای مزایای متعدی میباشد از جمله برای استفاده ورزش کردن ، دسترسی به جاده های مزدحم ، مکان های سعب العبور ، کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا و ناهنجارهای صوتی را کم میسازد که در افغانستان بیشتر مردم از بایسکیل برای کارهای روتین و ورزش استفاده بعمل میاورند، با سیع و تلاش محمد صادق صادقی فدراسیون بایسکیل رانی را در کشور ایجاد و درسال ۱۳۶۷ بطور رسمی ثبت و راجستر ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش و کمیته ملی المپیک گردید.

این رشته ورزشی توسط محمد صادق صادقی بنیان گذاری شده و در راس این فدراسیون الی برگزاری انتخابات فدراسیون های ورزشی قرار داشت که بلاخره در سال ۱۳۹۷ با راه اندازی انتخابات فدارسیون های ورزشی از سوی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش کشور فضل احمدفضلی با بدست آوردن بیشترین آرای تایید توانست سمت این ریاست را بدست آورده و حالا این محمد حلیم صحتمند سرپرستی این فدراسیون را به عهده دارد.

فدراسیون بایسکیل رانی باداشتن پیشکسوتان مانند سردار پنجشیری ، تمیم صادقی ، حاجی لطیف ، اجمیر ، کبیر و محمود توانسته ورزشکاران زیادی را به جامعه ورزش تقدیم نماید.

این رشته ورزشی المپیکی در ۲۳ ولایت نمایندگی فعال دارد که تعداد ورزشکاران این رشته در مرکز و ولایات به ۲۷۰ تن میرسد و تعداد اعضای تیم ملی در کتگوری سنی مختلف ۵۰ نفر است.