تاریخچه فدراسیون کورش سامبو و کشتی رستمی در افغانستان

Afzal-af
تاریخچه فدراسیون کورش سامبو و کشتی رستمی در افغانستان

رشته کورش سامبو و کشتی رستمی یکی از بازیهای سراپا میباشد و این رشته ورزشی قدامت تاریخی چندین ساله دارد که رشته یکی از از بازی های مورد علاقه مردم افغانستان و کشور های همسایه بشمار میرود.

مردم افغانستان در روز های مناسبتی و روهای ملی و همچنان در روزهای جمعه در دور ترین نقاط کشور مسابقات این رشته را راه اندازی میکنند ورزشکاران و علاقمندان از ولایت های همجوار جهت تماشا و شرکت در این رقابتها اشتراک مینمایند و در کشور ما این بازی به یک بازی عنعنوی مبدل شده است ، که در این اواخر علاقمندان زیادی را بخود جذب نموده است.

این رشته ورزشی در افغانستان توسط سید محمود ضیا دشتی اولین رییس و بنیانگذار فدراسیون کورش سامبو و کشتی رستمی میباشد.

فدراسیون کورش سامیو و کشتی رستمی در سال ۱۳۸۱ ثبت و راجستر ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش و کمیته ملی المپیک شده که در راس آن سید محمود ضیا دشتی قرار داشت بعدا چند سال همایون فوزی و احسان الله نیرو سمت ریاست فدراسیون کورش سامبو و کشتی رستمی را عهده دار بودند که در سال ۱۳۹۷ با راه اندازی انتخابات ریاست فدراسیون های ورزشی از سوی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش و با کاندید نمودن دوباره آقای دشتی بخاطر اهراز کرسی ریاست فدراسیون و با بدست آوردن بیشترین آرای تایید توانست این ریاست فدراسیون را به مدت ۴ سال بدست آورد.

فدراسیون کورش سامبو و کشتی رستمی در ولایت های بدخشان ، تخار ، کندز ، بغلان ، سمنگان ، بلخ ، جوزجان ، فاریاب ، سرپل ، کابل ، غور ، بادغیس ، هرات ، فراه ، نیمروز ، کندهار ، هلمند ، زابل و ارزگان نمایندگی فعال دارد و بیشتر از ۵۰۰۰ ورزشکار درمرکز و ولایات ورزشکار دارد.

این رشته ورزشی یکی از رشته های پر دست آورد واعضای تیم ملی این رشته در کتگوری های سنی مختلف ۲۷۴ تن میرسد.