تاریخچه فدارسیون فولرزم در افغانستان

Afzal-af
تاریخچه فدارسیون فولرزم در افغانستان

فول رزم از جمله ورزش رزمی و تکتیکی بشمار میرود که در اصل یک ورزش دفاع شخصی و فردی میباشد این رشته ورزشی در افغانستان از جمله ورزش است که علاقمند زیادی دارد.

ورزش فول رزم در افغانستان توسط حسین نوروزی بنیان گذاری شده است که این ورزش در سال 1385 ثبت و راجستر ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش گردید که در راس آن حسین نوروزی تعین گردیده است که به ترتیب عاقبت الله ادیب یار و نعیم الله رضایی سمت ریاست فدراسیون فول رزم را عهده دار بودند و در سال 1397 با راه اندازی پروسه انتخابات فدراسیون های ورزشی از سوی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش و کاندید نمودن سید حسین علمداری در پست ریاست فدراسیون توانست با اگثریت ارای تایید منحیث رییس فدارسیون فولرزم به مدت 4 سال تعین گردید اما نظر به مشکلات و لزوم دید هیت رهبری فدراسیون فولرزم اقای محمد تقی سخی منحیث سرپرست این فدارسیون الی برگزاری انتخابات فدراسیون های ورزشی برگزیده شد.

فول رزم در ولایت های کابل ، بلخ ، کندهار ، زابل ، هلمند ، خوست ، لغمان ، کاپیسا ، بامیان ، نیمروز ، تخار ، بدخشان ، کندز ، بغلان ، جوزجان ، فاریاب ، غزنی و دایکندی فعالیت دارد.

این رشته ورزشی با داشتن مربیان چون یعقوب علی محبی ، سخی نقی ، میرویس آشنا ، فیض محمد یوسفی ، سلیم سامع ، حکیم ، سرور علی زاده ، سید غفار موسوی ، صادق هاشمی و سید ناصر حسینی توانسته شاگردان زیادی را به جامعه ورزش تقدیم نمودند.

نظر به آمارکه از سوی فدارسیون فولرزم بدست آمده این رشته ورزشی با داشتن 11 مربی ملی ، 99 مربی ولایتی ، 35 داور ملی و 98 داور ولایتی میباشد و تعداد مجموعی ورزشکاران این رشته به 3000 ورزشکار در مرکز و ولایت میرسد.

اعضای تیم ملی شامل عصریه 33 تن در سه کتگوری سنی میباشد.

فول رزم یکی از رشته های ورزشی فعال و پر دستآورد در کشور میباشد که توانسته برنامه و مسابقات خویش را در مرکز و ولایات مطابق به پلان و جنتری سالانه خویش تطبیق نمایند و این رشته ورزشی توانسته در میادین ورزشی بیرون مرزی اشتراک و دستآوردهای خوبی به کشور آوردند که از جمله میتوان از 5 مدال طلا ، 3 مدال نقره و 2 مدال برنز یاد آوری نمود.