تاریخچه فدراسیون آب بازی در افغانستان

Afzal-af
تاریخچه فدراسیون آب بازی در افغانستان

آب بازی از جمله سپورتهای باستانی به شمار میرود که در حال حاضر و گذشته آب بازی از اهمیت خاص برخوردار بوده است زیرا در آب بازی تمام عضلات اعضای بدن حصه میگیرد انسان میتواند در اثر تمرینات آب بازی موانع را که در پیشروی قرار دارد مرفوع سازد.

دین مبین اسلام اب بازی را جز از ورزش های نامیده است که باید هر فرد مسلمان آنرا فرا گیرد در گذشته های دور از دریا ها ، نهرها برای شناوری و اب بازی استفاده می‌شد که اولین حوض درسال ۱۵۲۴ در دوران بابرشاه اعمار گردید در آنجا خودش و سایر اراکین سلطنتی آببازی می‌کردند مسابقات آن زمان غطه زدن در زیر آب برای چند دقیقه و رسانیدن از یک کنار به کنار دیگر در مدت کم و پیدا نمودن یک شی از قعر آب بود با ساختن حوض های سرباز دیگر در شهر کابل و بعضی ولایات ورزش اببازی آهسته آهسته بصورت فنی شکل گرفت که از جمله میتوان از حوض آب بازی باغ بالا ، حوض سیلو، حوض ریاست تخنیکی اردو، حوض مکروریان ، حوض انتر کانتیننتال ، حوض کلوپ عسکری، حوض کلوپ سپورتی و حوض پولی تخنیک نامبرد که این حوض های سرباز بود که تنها در فصل تابستان از آن استفاده میشد.

در سال 1383 این فدراسیون به گونه رسمی ثبت و راجستر ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش و کمیته ملی المپیک شد که در راس ان مرحوم صوفی محمد علی شناور قرار گرفت بعد ها روح الله معروف ، عبدالتواب احمدی و محمد ظریف جلال به ترتیب سمت ریاست فدارسیون آب بازی را از آن خود ساختند که در سال 1397 با راه اندازی انتخابات فدراسیون های ورزشی از سوی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش قاسم علی حمیدی با کاندید نمودن شان در پست این ریاست توانست با بدست آوردن اکثریت رای مثبت از سوی نماینده های ولایت منحیث رییس فدراسیون آب بازی به مدت چهار سال به تعین گردد.

با سعی و تلاش فدراسیون آب بازی کشور حوض های آب بازی به شکل معیاری و استندرد اعمار گردید و این رشته روز به روز علاقمندان زیادی بخود پیدا نمود و این فدراسیون توانسته در ولایت های کابل ، هرات، بامیان ، کندهار ، سمنگان ، فراه و دایکندی فعالیت دارد و تعداد ورزشکاران آن به هزاران تن میرسد

اعضای تیم ملی این فدارسیون که شامل عصریه میباشد به 20 تن میرسد.