اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

Afzal-af
gdpes

Publish Date

Closing Date

بدیــنوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تـدارکات به اطلاع عموم رسانـیده می شود،  ریاست عمومی تربـــیت بدنی و ورزش  در نظر دارد، قرارداد (اعاشه سه وقته ورزشکاران ولایتی درخوابگاه یکصد بستر وغذای چاشت برا ی محافل ورزشی )  خویش را به رستورانت  ( نیو صوفی دارنده جواز نمبر (D4-132996) واقع سینماآریوب پائین گردنه باغ بالا، ناحیه چهارم- مرکز کابل)  غذای سه وقته فی نفر رابه قیمت مجموعی  مبلغ (425) چهارصدوبیست وپنج افغانی ازروش موافقتنامه چهارچوبی  اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشـد، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی  هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ( آمریت تهیه و تدارکات، ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش  واقع چمن حضوری )  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل مــیعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد

More tenders

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ - ۷:۱۰
Background image

اعلان داوطلبی

ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش به تاسی از فقره (۲) ماده چهل سوم قانون تدارکات در نظر دارد. قرارداد حفر دو حلقه چاه آب آشامیدنی داخل محوطه خویش‌را به شرکت ساختمانی، سرک‌سازی و لوژستیکی . . .

پنجشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۳ - ۵:۱۴
Background image

دعوت به داوطلبی بازملی

به اداره محترم افغان اعلانات :

السلام وعلیکم ورحمته الله وبرکاته !

لطفامتن ذیل راازطریق نشریه های چاپی وصوتی خویش به نشر بسپارید:

دعوت به داوطلبی بازملی

 تهیه وتدارک البسه ولوازم . . .

پنجشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۳ - ۵:۱۲
Background image

دعوت به داوطلبی بازملی

به اداره محترم افغان اعلانات :

السلام وعلیکم ورحمته الله وبرکاته !

لطفامتن ذیل راازطریق نشریه های چاپی وصوتی خویش به نشر بسپارید:

دعوت به داوطلبی بازملی

 تهیه وتدارک کمپیوتر, ماشین . . .

Back to tenders