ستاره مشت زنی افغانستان، نثار احمد قاریزاده

Afzal-af
نثار احمد قاریزاده

آقای نثار احمد قاریزاده گواهینامه ستاره دوم مشت زنی را از فدراسیون بین المللی مشت زنی حاصل نموده است، سندی که گرفتن آن گذشتن از هفت پرده کوه قاف است، او این افتخار را از اثر زحمات، تلاش ها، پشت کار و جسارت اش در میادین ورزشی کسب کرده است، افتخاری که مربوط به خانواده ورزش افغانستان است.

نثار احمد قاریزاده فرزند محمد عمر یکی از قهرمانان زمان و یکی از مربی های سرشناس مشت زنی کشور است، وی در سال 1334 در باغ علیمردان کابل تولد شده مکتب را در لیسه غازی به پایان رسانیده و سپس شامل انستیتوت تربیت بدنی کابل شد و سند فوق بکلوریا را بدست آورد.

 آقای قاریزاده علاقه ی که نسبت به ورزش مشت زنی داشت در سال 1353 زیر نظر استاد عزیز الله عزیزی تمرینات خود را آغاز کرد،  با استعدادی که داشت توانست بعد از یک سال عضویت تیم ملی را بدست آورد، و تا سال 1368 در کلاس های 49 ، 51 ، 54 ،57 کیلو گرام قهرمان وزن خود بود،

                     نثار احمد قاریزادهنثار احمد قاریزاده

حاصل فعالیت های ورزشی شان از سالهای 1354 تا اواخر 1368 بیشتر از 30 مدال طلا ، نقره و برنز، از رقابتهای آسیایی، جهانی و کسب لقب ماستر سپورت بکسنگ و اخذ ده ها دیپلوم ورزشی می باشد.

از مسابقات بین المللی منعقده اتحاد شوروی سابق و منگولیا در سالهای 1363 و 1368 دو مدال برنز کسب نموده است. همچنان در بازیهای المپیک ۱۹۸۰ مسکو  به عنوان ورزشکار و در بازیهای 2004 یونان  به حیث سر مربی تیم ملی مشت زنی افغانستان شرکت نموده است .

                                      نثار احمد قاریزاده

آقای قاریزاده منحیث یک مربی توانا و موفق در کلپ های پنجشیر، امنیت ملی، پولیس، عزیزی، سباوون و معارف قهرمانان زیادی را تربیه و به جامعه  تقدیم نموده است که از جمله میتوان عبدالحمید رحیمی، جواد، بشرمل سلطانی، روح الله، سیدهارون، محمد یما، جمشید، عزیز احمد عزیزی، سید فرهاد، صدف رحیمی، شبنم رحیمی، شگوفه حیدری، نیلوفر حیدری، سیاه موی حسینی، ذاکره حسینی و غیره قهرمانان را نام برد.

وی در سال 2011 لقب مربی یک ستاره فدراسیون جهانی مشت زنی(  A I B A ) را در کشور قزاقستان بدست آورد.

سپس لقب مربی دو ستاره را از کشور آذرباییجان کسب نمود و در سال 2013 یک نشان بین المللی فدراسیون جهانی مشت زنی( A I B A) را بدست آورده است.

وی در بست های مختلف در ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش نیز اجرای وظیفه نموده و اکنون هم مدیر عمومی سپورت های اجتماعی مصروف خدمت به ورزشکاران است.

نثار احمد قاریزاده

در مورد رشد هرچه بیشترورزش چنین میگوید : اعزام مربیان تیم های ملی غرض شرکت در کورس ها و سیمینار ها در خارج از کشور و یا دعوت مربیان خارجی به کشور چون در دوهه اخیر ورزشکاران ما کمتر در مسابقات بیرون مرزی شرکت کرده اند و از قوانین جدید ورزش آگاهی چندانی ندارند .

تهیه جای مناسب ، سامان و لوازم ورزشی ، عصریه کافی برای ورزشکاران تیم های ملی مطابق به نورم بین المللی ، تشویق مادی و معنوی مربیان تیم های ملی از ضروریات عمده ورزشکاران ملی پوش ما می باشد.

محمد افضل کاظمی

سال ۱۳۹۷