گفت و شنودی با یکی از استادان باسکتبال

Afzal-af
حاجی عبدالمتین فرهمند

می خواهم همیشه برای تشویق و تربیه جوانان برای ورزش کار کنم

تهیه کنند :محمد افضل کاظمی .

ویرایش :محمد عارف پیمان

استاد حاجی عبدالمتین فرهمند یک نام آشنا و چهره شناخته شده در خانواده باسکتیال کشور است. به خاطر این که معلومات بیشتر از کارکردها و فعالیت های ورزشی اش داشته باشیم گفت و گویی را با ایشان انجام دادیم که به توجه میرسانیم:

حاجی صاحب محترم گرچه تمام ورزشکاران باسکتبال و اکثر ورزشکاران سایر رشته ها با نام و چهره شما آشنایی دارند و شخصیت شما را منحیث یک فرد تاثیر گذار در ورزش باسکتبال می دانند؛ اما بازهم خواستیم شناخت کامل از شما برای علاقه مندان تان ارایه بداریم. اگر لطف کنید مختصر خود تان را معرفی کنید؛

به نام خدا؛ تشکر از شما که در صدد معرفی چهره های ورزش کشور هستید. من حاجی عبدالمتین فرهمند هستم در سال ۱۳۳۴ در شهر زیبای کابل پا به عرصه زندگی گذاشتم. پس از سپری نمودن دوران طفولیت شامل مکتب شدم؛ از لیسه عالی حبیبیه به سویه بکلوریا فارغ شدیم بعداً شامل اکادمی تربیه معلم شدم و در دوران مهاجرت در پاکستان توانستم در رشته کیمیا و بیولوژی سند لیسانس بدست آورم.

س: تشکر؛ اما از فعالیت های ورزشی تان هم یاد آور شوید که چگونه به ورزش آنهم باسکتبال علاقه پیدا کردی؟

ج: علاقه مندی من به ورزش برمی گردد به دوره متعلمی در لیسه حبیبیه؛ آن گونه که شما می دانید مکتب حبیبیه یکی از جمله مکاتب شهر کابل بود که زمینه برای فعالیت های ورزشی برای متعلمین مساعد بود. من هم تحت تاثیر آن قرار گرفتم و صنف دهم مکتب بودم که ورزش باسکتبال را شروع کردم. البته در آن زمان در پهلوی باسکتبال؛ به والیبال و فوتبال هم علاقه داشتم و با صنفی هایم بازی می کردیم.

س: بگونه رسمی در کدام تیم شامل شدی و در مسابقات شرکت کردی؛

ج: بگونه رسمی در تیم ب پوهنتون کابل شامل بودم مربی تیم ما استاد عبدالشکور و کپتان تیم تیمور شاه انوریار بودند؛ بازی کردم در سال ۱۳۵۸ مسابقه رسمی باسکتبال در پوهنتون برگزار شد که دو تیم الف و ب شرکت داشت و تیم ما برنده بازی شد.

س: در چند مسابقه داخلی و خارجی شرکت کردی و نتایج آن چی بود؟

ج: در مسابقات داخلی زیاد شرکت کردیم که در تیم پوهنتون بازی می کردم و دستآوردهای خوب قهرمانی و نایب قهرمانی داشتیم و در مسابقات خارجی تنها در یک مسابقه که در سال ۱۳۵۹ در پاکستان برگزار شده بود شرکت داشتم.

س: در بخش مدیریت فدراسیون کدام پست ها مسوولیت داشتید؟

ج :رییس فدراسیون از سال 1376- 1384، معاون فنی ، معاون مالی و اداری فدراسیون، و ترینر تیم ملی بوده ام و فعلن هم به عنوان مربی و همکاری و پیشکسوت باسکتبال همراه فدراسیون همکاری دارم.

س: برای آینده چی راهکار دارید؟

ج : می خواهم تا اخیر عمر در خدمت و تربیه ورزشکاران باشم

س: از دست آورد های تان تا کنون بگویید ؟

ج: : پر افتخار ترین دست آورد بنده تربیه در حدود 200 ورزشکار در رشته باسکتبال است

س: وضیعت باسکتبال را درین اواخر چگونه ارزیابی میکنید؟

ج :یک تحول بی سابقه صورت گرفته و آینده ورزش را درخشان پیش رو داریم

س: برخورد مسؤلین ورزش و نهاد های دولتی چگونه است با شما ؟

ج: خیلی عالی است

س: خواست تان ار مسولین فعلی ورزش چی است ؟

ج :خواست خیلی زیاد است ولی خلص آن ایجاد میدان های معیاری ورزشی به کمک مالی و استخدام ترینران مسلکی ورزیده و تشویق معنوی ورزشکاران

س: از خاطرات خوب ورزشی تان بگویید ؟

ج : خاطرات طی این سال های متمادی خیلی زیاد است ولی مهم آن قهرمانی زون جنوب آسیا برای اولین بار و قهرمان آسیا در مسابقات 3x3 چین می باشد.

و دوم این که در دوران جنگ های داخلی با داشتن مسولیت و رهبری یک تیم قدرت مند در پشاور پاکستان که مدت شش سال قهرمانی شهر پشاور پاکستان را نیز در کار نامه های پرافتخار این فدراسیون داریم قابل یاد آوری است یک نام تاریخی در باسکتبال از خویش بجا گذاشته ایم که به آن افتخار می کنم.

س: پیام تان برای دیگر ورزشکاران چیست ؟

ج :خواهش شخصی بنده از ورزشکاران اینست که پشت کار، دوری از دخانیات؛ دارای اخلاق حمیده ، امید به آینده . دوری از تکبر غرور و گوش دادن به رهنمایی نیک و آموزنده مربیان و تصمیم قاطع برای بدست آوردن اهداف شان داشته باشند.

محمد افضل (کاظمی)

سال 2021