بریالی ناصری نخستین مدال آور از بازی های آسیایی در رشته کشتی

Afzal-af
بریالی ناصری

 آقای ناصری در دومین دور بازیهای آسایی که در سال 1954 در شهر مانیلا فلیپین برگزار گردیده بود در ترکیب تیم کشتی افغانستان اشتراک کرد و مفتخر به کسب مدال نقره گردید.