یادی از یک پهلوان نامدار "شهید احمد جان"

Afzal-af
پهلوان احمد جان

با نام پهلوان احمدجان همه جامعة ورزشی کشورآشنا اند. کارنامه ها، دستآوردها و افتخارات آن درج تاریخ ورزش پهلوانی کشور است. استادان خانواده پهلوانی همه او را می شناختند، با او همبازی و هم کلاس بودند. امانسل جوان امروز رشته پهلوانی شاید تنها نام پهلوان احمد جان را از زبان استادان شان بشنوند و یا هم تصاویر آن را در کلپ های ورزشی ببینند.

پهلوان احمدجان فرزند محمد صدیق به تاریخ 24 سرطان سال 1325 در ده افغانان کابل دریک فامیل نظامی تولد گردیده و زادگاه آبایی اش ولایت پنجشیر می باشد. در سن هفت ساله گی شامل مکتب ابتداییه بی بی مهرو گردید، سپس ‌شامل حربی شوونحی شد؛ اما پس از یکسال به اثر مریضی که  برایش پیدا شد نتوانست به درسهایش ادامه دهد،‌ پدرش او را در مکتب سپورت معارف شامل ساخت، قرار هدایت دوکتوران آهسته آهسته به ورزش پرداخت و این وزرش سبب نجات او از مریضی گردید.  همین امر باعث آن شد تا علاقه مندی او به ورزش بیشتر گردد و در سن 12 سالگی زیر نظر خلیفه محمود و بعد نزد استاد امیرالدین( مشهور به خلیفه امیرجان)  در کلپ افغان به تمرینات پهلوانی پرداخت و از آن به بعد نظر به استعداد که در رشته پهلوانی داشت در وزن های (46) (52) (57) کیلوگرام از سال 1343 الی 1353قهرمان وزن خود و یکه تاز میدان مسابقه بود. در مسابقات کشتی گیری المپیای جهانی درسال 1347 در مکسیکو، در سال 1351 در المپیای جهانی منشن، در مسابقات بین المللی در اتحادشوروی سابق( روسیه فعلی) و در مسابقات بین المللی عراق شرکت نموده بود.

پهلوان احمد جان بعد از اینکه از مسابقات پهلوانی دست کشید در سال 1353 به ورزش باستانی کشور ما یعنی بزکشی رو آورد و یک تیم بزکشی را در ولسوالی پنجشیر آن وقت فعلاَ‌ ولایت پنجشیر ایجاد و به صفت رییس تیم بزکشی ولایت پروان از طرف اهالی و چاپ اندازان آنولا برگزیده شد. و نیز ریاست سایر رشته های ورزشی را در ولایت پروان بدوش داشت، بعدا در مسابقات بزکشی در کابل ، کندز و دشت شادیان مزارشریف شرکت ورزید. پهلوان احمد جان بعد از اینکه خدمت مقدس عسکری را در قطعه (88)  توپچی سپری نمود به صفت ترینر تیم پهلونی در کمیته ملی المپیک مقررگردید و بعدا به صفت مدیر ارتباط ولایات تعیین و اجرای وظیفه نموده است. پهلوان احمدجان در سال 1358 در ولایت پنجشیر(درآنزمان ولسوالی بود)  در هنگام اجرای وظیفه به شهادت رسید.

کمیته ملی المپیک افغانستان بعد از شهادت احمدجان تورنمنت رقابت های بین المللی پهلوانی را زیرنام(جام احمدجان روی دست گرفت و تا سال 1370 همه ساله برگزار می شد.

پهلوان احمدجان علاوه بر پهلوانی در ورزشهای فوتبال، بزکشی، باسکتبال، والیبال هم دسترسی داشت.

در مسابقات پهلوانی او استدیوم ورزشی مملو از تماشاچیان می بود. به استناد تاریخ اجاره دار استدیوم در مسابقه احمدجان بیشترین عاید را جمع آوری می نمود. علاقه مندان ورزش پهلوانی از ولایت های قندهار، بلخ، هرات و کندز به تماشای مسابقه پهلوان احمدجان به کابل می آمدند.

پهلوان احمدجان در وقت تنهایی و فراغت از کار و وظیفه به مطالعه می پرداخت، کتاب های اشعار حماسی را بسیار دوست داشت، جوانان را به ورزش و فراگیری درس و تعلیم دعوت می کرد، همین خصایل نیک او بود که  در سال 1351 جهت ادای فریضه حج به بیت الله شریف رفت و افتخار معنویت این مقام را نیز تصاحب نمود. او را دیگر حاجی احمدجان می گفتند.

از هم کلاس های حاجی احمدجان می توان از رزاق بلال، فیض محمد، میرعلم، محمداسماعیل، انور و ده ها پهلوان دیگر نام برد.

از این پهلوان نام دار و با عزت دو پسر و دختر باقیمانده که پسرانش هم راه پدر را تعقیب نموده و اکنون در کانادا زندگی می نمایند.

یاد و خاطره همه ورزشکارانی که در میان ما نیستند جاویدان باد.

محمد عارف پیمان