پهلوان محمد اسلم کابلی مدال آور بازیهای آسیایی

Afzal-af
پهلوان محمد اسلم کابلی

پهلوانی که چهار سال تمام در وزن 52 کیلوگرام بر سیکو قهرمانی کشور تکیه زده بود . محمد اسلم کابلی یکی از پهلوانان نخبه کشور است که از بازیهای آسیایی مدال بدست آورده است. مدال آسیایی پس از مدال المپیکی دومین مدال معتبر در عرصه دستآوردهای خارجی شناخته شده است. آقای کابلی در سال 1334 در شهرکابل دیده به جهان گشود. آموزش های نخستین کشتی را در سال 1346 به رهنمایی پهلوان سید شیر حسین آغاز نمود و پس از چند سال مسابقات پیهم و نفس گیر عضویت تیم ملی را بدست آورد. پهلوان محمد اسلم در سال 1350 قهرمانی وزن 52 گرام را بدست آورد و توانست این سمت را برای چهار سال همچنان حفظ کند . او در سال 1974 در هفتمین مسابقات آسیایی منعقده تهران شرکت کرد حریفان منگولیایی، عراقی، پاکستانی و هندی خودش را شکست داد بدور نیمه نهایی صعود کرد، اما در مقابل کشتی گیران کوریا و جاپان مغلوب شد و مدال برنز گرفت که دستآورد بزرگ به ورزش افغانستان گفته می شود. علاوه بر آن آقای کابل در رقابتهای داخلی نیز درخشش خوب داشت گفته شده که از خزان 1350 تا حمل 1354 با کشتی گیران صاحب نامی چون پهلوان توکل و پهلوان نجف علی از کلپ میوند ، پهلوان محمد عارف از کلپ معارف ، پهلوان رحمت الله از کلپ اردو ، پهلوان شمس الله از کلپ پنجشیر و عده یی دیگر دست و پنجه نرم کرده و در همه این رقابت ها همواره پیروز بدر آمده است. او در سال 1352 به عنوان بهترین کشتی گیر کشور شناخته شد و از طرف عبدالوحید اعتمادی رییس کمیته ملی المپیک وقت با اهدای مدال نقره افتخاری مورد تقدیر قرار گرفت آقای کابلی از جمله مربی های خوب فدراسیون پهلوانی است که ده ها شاگرد را تربیه و تا سطح قهرمانی رسانیده است. وی مدتی منحیث کارمند کمیته ملی المپیک نیز اجرای وظیفه نموده و اکنون هم مصروف تربیه جوانان علاقه مند به ورزش پهلوانی در شهر کابل می باشد. او که بیشتر از ده ها مسابقه در داخل و خارج کشور انجام داده و از تجربه کافی در زمینه برخوردار است، داشتن تسلط در فنون و روحیه قوی را مهمترین ارکان پیروزی یک ورزشکار میداند، وی بدین باور است که اگر بتوانیم در نخستین لحظات نقاط ضعف حریف و نقاط قوت خود را شناسایی کنیم حملات پی در پی تمرکز حریف را به هم بزنیم ، بیگمان پیروزی از آن ما است ، و این کار آسان نیست و به سالها تمرین و پشت گار پیگیر نیاز دارد. مجله ورزش

محمد عارف پیمان