تاریخچه فدراسیون آشی هارا کاراته

Afzal-af
تاریخچه فدراسیون آشی هارا کاراته

کاراته کلمه جاپانی بوده و از دو کلمه کارا به معنی خالی و ته به معنی دست مشتق شده است و در اصطلاح هنر مبارزه با دست خالی را آِفاده مینماید.
کاراته دارای قدامت ۵۰۰۰ ساله بوده ونخستین ابداع کننده حرکات زیربنایی و ابتدایی ۱۸ گانه کاراته بودهیدهارما راهب هندی در معبد شائولین چین بوده است که  کاراته توسط جاپانی ها بارور ، پخته وبا تلاش هدفمندشان به کاراته مدرن انکشاف پیدا کرده و به جهان صادر گردید.
کاراته امروز عمدتا شامل سبک های لایت کانتاکت ( کنترولی یا تماس آهسته ) و سبک های فول کانتاکت (تماس کامل و با قدرت ) بوده است.
این رشته ورزشی در سال ۱۳۸۱ توسط وحیداحمدجویا بنیان گذار و توسط غلام جیلانی غروب ثبت و راجستر ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش و کمته ملی المپیک گردید.
فدراسیون آشی هارا کاراته در ۱۷ ولایت ( بدخشان ، بغلان ، بلخ ، پروان ، پنجشیر ، تخار ، خوست ، سرپل ، غزنی ، فاریاب ، فراه ، کابل ، کاپیسا ، کندز ، لوگر ، ننگرها و هلمند نمایندگی فعال دارد
با سعی و تلاش های هیت رهبری فدراسیون آشی هارا کاراته توانسته مدال های زیادی را از مسابقات بین المللی ، آسیایی و جهانی کسب و به افغانستان افتخار بخشند که این فدراسیون درمرکز و ولایات ۴۶۳۲ ورزشکار دارد و ۱۳۰ تن عضوتیم ملی بوده که از جمله ۵۰ تن آن شامل عصریه میباشد. 
براساس انتخابات سراسری روسای فدراسیونهای ورزشی که در سال ۱۳۹۷ با حمایت و نظارت ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش افغانستان برگزار گردید ، غلام جیلانی غروب از طریق انتخابات آزاد و شفاف برای دومین بار به ریاست فدراسیون آشی هارا کاراته انتخاب گردید و فعلا هم منحیث رییس فدراسیون ایفای وظیفه مینمایند.