تاریخچه فدراسیون طبما در افغانستان

Afzal-af
تاریخچه فدراسیون طبما در افغانستان

طبما ورزش است برای تامین سلامتی ، نشاط و شادابی تقویت جسم ، خود باوری و اعتماد به نفس میباشد ورزش طبما هنر رزمیدن و مهارت است که برای رسیدن به ارزشهای ولای انسانی استفاده میشود.

تمرینات طبما بر پایه علوم استوار بوده ، نرمش ها ، کشش ها ، تنفس های عمیق ، تقویت فکر و جسم در آن مورد تاکید میباشد.

در افغانستان این رشته ورزشی توسط رسول ضیایی بنیانگذاری شده است و در سال 1384 ثبت و راجستر ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش که در راس این فدراسیون آقای ضیایی تعین گردید.

این فدراسیون ورزشی در ولایت های کابل ، پروان ، بغلان ، بامیان ، غور ، دایکندی، میدان وردک ، غزنی و لوگر فعالیت دارد و تعداد مجموعی ورزشکاران در مرکز و ولایت به 3000 تن میرسد و تعداد اعضای تیم ملی این فدراسیون 80 تن میرسد .

ریاست این فدراسیون را بعد از راه اندازی انتخابات فدراسیونهای ورزشی که از طرف ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش در سال 1397 راه اندازی گردیده بود رسول ضیایی با کاندید نمودن دوباره خویش برای احراز کرسی ریاست فدراسیون طبما وبا بدست آوردن آرای مثبت توانست پست این ریاست را بدست آورد.

این رشته ورزشی یکی از رشته های پر دستآورد بشمار میرود و این فدراسیون ورزشی ده ها مدال طلا ، نقره و برنز در کارنامه خود دارد.