فدراسیون ملی گلف

Afzal-af
فدراسیون گلف

 رییس فدراسیون ملی گلف

محترم مصطفی مستور

مصطفی مستور

شماره تماس:0706333555

ورزش گلف و ایجاد فدراسیون در افغانستان

 ورزش گلف در سال ۱۹۰۰ م در زمان حکومت امیر حبیب الله در افغانستان رایج شد. اما در زمان ظاهر شاه بگونه رسمی توسط برخی از سفیران کشور های اروپایی به افغانستان آورده شد.  به کمک دولت به خصوص با توجه احمد شاه یکی از پسران ظاهر شاه که علاقه زیاد به این ورزش داشت در ساحه بگرامی کابل یک میدان گلف ساخته شد. رییس گرزندی، وهاب طرزی، سراج طرزی احسان الله مایار؛ خلیل رشید زاده، احمد شاه جان و برخی از کارمندان سفارت خانه های اروپایی نخستین کسانی بودند که ورز گلف را در این میدان انجام دادند.

دومین میدان گلف در ساحه بند قرغه ساخته شد، آنهم به دلیل این که بند قرغه یک محل تفریحی بود و کارمندان سفارت خانه ها و برخی از کارمندان دولتی به این جا میرفتند توجه شان به ساخت میدان گلف هم معطوف شد و دست به ساخت میدان گلف زدند که سال های بعد تعداد زیادی از جوانان و مامورین عالیرتبه دولتی برای انجام مسابقه به این میدان می آمدند، از جمله احمد ظاهر آواز خوان محبوب کشور هم بازی گلف را دوست داشت و برای مسابقه به قرغه میرفت.

در سالهای پس از آن که افغانستان دستخوش ناامنی و جنگهای داخلی شد، ورزش گلف هم رنگ و رونقش را از دست داد و کسی نبود که این ورزش را احیای مجدد نماید تا در چارچوب قانون و مقررات بین المللی بگونه یک فدراسیون ثبت و راجستر کمیته  ملی المپیک گردد.

تا این که در سال 1384 آقای مصطفی مستور که عهده دار معاونیت مالی وزارت خزانه داری کشور را داشت، جوانان علاقه مند به این ورزش و پیشکسوتان را جمع و جور کرد و گلف را دو باره به عنوان یک ورزش شاهانه معرفی نمود، تا این که فدراسیون گلف بگونه رسمی در چارچوب کمیته ملی المپیک ثبت گردید. میدان گلف قرغه هم به گونه اساسی ساخته شد، مسابقات و تمرینات ورزشکاران گلف در همین میدان صورت می گیرد. این ورزش حالا در ولایت های هرات، بامیان و بلخ نمایندگی دارد.