اعلان مجدد به داوطلبی باز ملی-تهیه و خریداری دو نوع تیل وسایط نقلیه اداره ( GDPES/1401/NCB/G-04 )

Afzal-af
اعلان مجدد به داوطلبی باز ملی-تهیه و خریداری دو نوع تیل وسایط نقلیه اداره ( GDPES/1401/NCB/G-04 )

Publish Date

Closing Date

تهیه و خریداری دو نوع تیل وسایط نقلیه اداره ( GDPES/1401/NCB/G-04 )

ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی ( تهیه و خریداری دو نوع تیل وسایط نقلیه) این اداره اشتراک نموده و نقل اسکن شده شرطنامه مربوط رادر فلش دیسک ( حافظه ) طوری رایگان از آمریت تهیه و تدارکات ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش واقع چمن حضوری ناحیه شانزدهم – کابل و یا ویب سایت این اداره بدست آورده ، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت (۱۰:۰۰ قبل از ظهر ) روز پنجشنبه مورخ (۲۶/ ۸ /۱۴۰۱) به شعبه سکرتریت ریاست عمومی مالی و اداری ، منزل سوم تعمیر اداری ادایه نماید.

آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشند.

تضمین آفر بصورت (بانکی گرنتی) مبلغ (۱۳۵۰۰۰) یک صد و سی و پنج هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی بروز پنجشنبه مورخ (۲۶/۸/۱۴۰۱) به ساعت (۱۰:۳۰ ق.ظ) در دفتر ریاست عمومی مالی و اداری تدویر میگردد.

More tenders

پنجشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۳ - ۵:۱۴
Background image

دعوت به داوطلبی بازملی

به اداره محترم افغان اعلانات :

السلام وعلیکم ورحمته الله وبرکاته !

لطفامتن ذیل راازطریق نشریه های چاپی وصوتی خویش به نشر بسپارید:

دعوت به داوطلبی بازملی

 تهیه وتدارک البسه ولوازم . . .

پنجشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۳ - ۵:۱۲
Background image

دعوت به داوطلبی بازملی

به اداره محترم افغان اعلانات :

السلام وعلیکم ورحمته الله وبرکاته !

لطفامتن ذیل راازطریق نشریه های چاپی وصوتی خویش به نشر بسپارید:

دعوت به داوطلبی بازملی

 تهیه وتدارک کمپیوتر, ماشین . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۶/۶ - ۱۳:۴۰
Background image

دعوت به داوطلبی بازملی

 ترمیمات تاسیسات داخل اداره ورزش}}
 ر.ع.ت.ب.و/1402/د.ب.م/س-01}}
ریاست عمومی تربیت بدنی وورزش ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادرپروسه داوطلبی   ( ترمیمات تاّسیسات داخل اداره . . .

Back to tenders