تماشاگران جام فوتبال آفریقا بیش از60 درصد نخواهند بود

qarizada_admin
تماشاگران جام فوتبال آفریقا بیش از60 درصد نخواهند بود

احمدرامین سدید

دوشنبه 20 جدی

جام ملت های آفریقا هفته آینده در آفریقا آغاز می شود.

طبق اعلام آژانس های ورزشی تعداد تماشاگران 5 درصد خواهد بود.

فدراسیون فوتبال کامرون و کنفدراسیون فوتبال آفریقا (AFC) توافق کردند که جام ملت های آفریقا بیش از 5 درصد تماشاگر نداشته باشد، به استثنای تیم های میزبان که 80 درصد تماشاگر دارند.

فدراسیون‌ها برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تصمیم گرفته‌اند.

اولین دیدار این جام بین بورکینافاسو و کشور میزبان کامرون یکشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد.