معتمد نقدی بست (هفتم)

Afzal-af
یکشنبه ۱۳۹۸/۴/۳۰ - ۹:۱۶
اعلان

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

 کاندیدان محترم میتوانند فورم جدید بستهای متذکره را از لینک www.gdpes.gov.af اخذ بعد از خانه پری با ضمایم اسناد تحصیلی و تجربه کاری به ایمیل آدرس gdpes.hr@gmail.com ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش و کاپی ( (Cc آنرا به ایمیل آدرس csc.ocs@iarcsc.gov.af کمیسیون محترم اصلاحات اداری و خدمات ملکی ارسال نمایند بر علاوه شما میتوانید به صورت  آنلاین هم از طریق استخدام الکترونیکی به ویب سایت www.gdpes.gov.af بستهای اعلان شده درخواست نمایند.

یاداشت : فورم درخواستی را میتوان از آمریت منابع بشری ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش واقع چمن حضوری میباشد دریافت کرد.

لست بست ها شامل سیستم رتب و معاش ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش.

1-    معتمد نقدی بست (هفتم) یک بست

بنآ اشخاص واجد شرایط اعم از طبقه ذکور و اناث میتواند فورمهای درخواستی را از تاریخ 30 /  4 / 1398 الی ختم اعلان 10 / 5 / 1398 از طریق ویب سایت فوق دریافت و به ایمیل آدرس gdpes.hr@gmail.com ارسال فرمایند در صورت ضرورت به شماره های 0744977736 و  0786140707  تماس گرفته معلومات حاصل نمایند.

بعد از سپری شدن مدت معینه ، فورمهای درخواستی پذیرفته نمی شود.

 

Related VacanciesShow all

Back to vacancies