ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش یک بست ششم (مامور تنظیم امور معاشات) خویش را به رقابت آزاد می گذارد.

Afzal-af
چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ - ۹:۱۹
لایحه وظایف بست 6

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

اعلان کاریابی: تاریخ اعلان ۲۱/۱۲/۱۳۹۸ ختم اعلان: ۳/۱/۱۳۹۹ ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش به منظور ایجاد شفافیت در پروسه استخدام و سپردن کار به اهل کار، یک بست ششم (مامور تنظیم امور معاشات) خویش را به رقابت آزاد می گذارد. کاندیدا های محترم اعم ذکور و اناث واجد شرایط می توانند فورم بست متذکره را از لینک www.gdpes.gov.af اخذ و بعد از خانه پری به ایمل آدرس: gdpes.hr@gmail.com و کاپی (CC ) آن را به ایمل آدرس csc.ocs@iarcsc.gov.af کمیسیون محترم اصلاحات اداری و خدمات ملکی ارسال بدارند. همچنان کاندیدا های محترم فورم متذکره را از آمریت منابع بشری ریاست عمومی تربیت بدنی وورزش بدست آورده می توانید. در صورت ضرورت به شماره تیلفون های ۰۷۴۴۹۷۷۷۳۶ و ۰۷۸۶۱۴۰۷۰۷ تماس گرفته می توانید. شرایط استخدام: داشتن سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های اقتصاد، اداره عامه و تجارت، مدیریت مالی و حسابی، تدارکات، مدیریت بودجه،‌حقوق، مدیریت دولتی،‌علوم اجتماعی، مدیریت اداری و مالی از موسسات ملی و بین المللی داخلی و خارجی. تجربه کاری: به دارندگان تجربه کاری مرتبط به وظیفه ارجحیت داده می شود. مهارت های لازم: تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور( دری و پشتو)‌ مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه. موارد تشویقی: ۵ نمره امتیازی به برای قشر اناث براساس طرزالعمل استخدام. افراد دارای معلولیت واجد شرایط نیز می توانند برای بست متذکره ثبت نام نمایند. آمریت اطلاعات و آگاهی عامه

Documents

اعلان کاریابی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies