اعلان کاریابی 4 بست خالی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش.

Qarizada_admin
چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۷ - ۷:۱۹

Publish Date

Closing Date

اعلان کاریابی 4 بست خالی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش.

کاندیدان محترم میتوانند فورم جدید بست های متذکره را از لنک www.gdpes.gove.af اخد بعد از خانه پری با ضمایم اسناد تحصیلی و تجربه کاری به ایمیل آدرس gdpes.hr@gmail.com  ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش و کاپی (Cc) آنرا به ایمیل آدرس csc.ocs@iarcsc.gov.af  کمیسیون محترم اصلاحات اداری و خدمات ملکی ارسال نمایند بر علاوه شما میتوانید به صورت آنلاین هم از طریق استخدام الکترونیکی به ویب سایت www.gdpes.gov.af  بستهای اعلان شده در خواست نماید.

یاداشت: فورم درخواستی را میتوان از آمریت منابع بشری ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش واقع چمن حضوری میباشد دریافت کرد.

لست بست ها شامل سیستم رتب و معاش ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش.

  1. مدیر مسؤل مجله بست چهارم (یک بست)
  2. کارشناس اطلاع رسانی بست چهارم ( یک بست)
  3. مدیر مسؤل عمومی اسناد و ارتباط بست چهارم (یک بست)
  4. مدیر عمومی معاشات بست چهارم ( یک بست)

بناً اشخاص واجد شرایط اعم ازطبقه اناث و ذکور میتوانند فورمهای درخواستی را از تاریخ 17/7/1398 الی ختم اعلان 30/7/1398 از طریق ویب سایت فوق دریافت و به ایمیل آدرس gdpes.hr@gmail.com ارسال فرمایند در صورت ضرورت به شماره (0744977736) و (0786140707) تماس گرفته معلومات حاصل نمایند.

بعد از سپری شدن مدت معینه، فورمهای درخواستی پذیرفته نمیشود.

 

Documents

اعلان کاریابی 4 بست خالی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies