اعلان مجدد بست های خالی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش .

Afzal-af
دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۱ - ۵:۲
تربیت بدنی

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

تاریخ نشر 20 / 7 /1399 تاریخ آغاز اعلان : 20 / 7 /1399 تاریخ ختم اعلان 6/ 8 /1399 کاندیدان محترم میتوانند فورم جدید بستهای متذکره را از لینک www.gdpes.gov.af اخذ بعد از خانه پری با ضمایم اسناد تحصیلی و تجربه کاری به ایمیل آدرس gdpes.hr@gmail.com ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش و کاپی ( (Cc آنرا به ایمیل آدرس csc.ocs@iarcsc.gov.af کمیسیون محترم اصلاحات اداری و خدمات ملکی ارسال نمایند بر علاوه شما میتوانید به صورت آنلاین هم از طریق استخدام الکترونیکی به ویب سایت www.gdpes.gov.af بستهای اعلان شده درخواست نمایند. یاداشت : فورم کاریابی را میتوان از آمریت منابع بشری ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش واقع چمن حضوری دریافت نمائید. لست بست های شامل سیستم رتب و معاش ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش. 1- آمریت مالی و حسابی بست رتبه سوم (‌ یک بست ) اعلان مجدد . 2- مدیریت عمومی معاشات بست چهارم (یک بست) اعلان مجدد . 3- مدیریت عمومی تسهیل قراردات ها و پلانگذاری بست چهارم (یک بست) اعلان مجدد . 4- کارشناس اطلاع رسانی بست رتبه چهارم ( یک بست ) اعلان مجدد . 5- مدیر مسؤل مجله بست رتبه چهارم ( یک بست ) اعلان مجدد . 6- مدیریت عمومی محاسبه جنسی بست رتبه چهارم (‌ یک بست ) اعلان مجدد . 7- مدیریت عمومی اسناد و ارتباط بست چهارم ( یک بست ) اعلان مجدد . 8- مدیریت عمومی نیاز سنجی طرح و تطبیق برنامه های آموزشی بست چهارم ( یک بست ) اعلان مجدد. 9- عضو مسلکی تدارکات بست چهارم (یک بست) . بناءْ اشخاص واجد شرایط اعم از طبقه ذکور و اناث میتواند فورمهای کاریابی را از تاریخ / / 1399 الی ختم اعلان / / 1399 از طریق ویب سایت فوق دریافت و به ایمیل آدرس gdpes.hr@gmail.com ارسال فرمایند و یا هم به شکل حضوری فورم کاریابی را دریافت نمایید ؛ در صورت ضرورت به شماره های 0744977736 و 0786140707 تماس گرفته معلومات حاصل نمایند. بعد از سپری شدن مدت معینه ، فورمهای درخواستی پذیرفته نمی شود.

Documents

لایحه وظایف

Related VacanciesShow all

Back to vacancies