به مناسبت روزبین المللی مطبوعات کمیته ملی المپیک در محفلی خبرنگاران ورزشی را مورد تقدیر قرار داد.

در این محفل داکتر حفیظ الله ولی رحیمی رییس کمیته ملی المپیک درمورد جایگاه و نقش مطبوعات و رسانه ها صحبت نموده تاکید ورزید، همانگونه که رسانه در بازتاب دستآوردها و فعالیتها نقش اساسی دارند، در برشمردن کاستی ها کمبودیها و خلاها، نیز می توانند نهاد ها و مسولان را متوجه سازند.
وی اطمینان داده که اداره های ورزشی در ارایه معلومات و دسترسی به اطلاعات با رسانه ها از هیچ نوع همکاری دریغ نخواهد ورزید.
سوم می مصادف است با روزبین المللی مطبوعات، 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲۰ دسامبر ۱۹۹۳ میلادی در چهل و هشتمین اجلاس خود طی مصوبه ۴۳۲/۴۸، روز سوم ماه می را به‌عنوان «روز جهانی آزادی مطبوعات» اعلام کرده است. همه ساله از این روز در سراسر جهان به ویژه در کشور هایی که دموکراسی و آزادی بیان حرف اول را میزند، گرمیداشت به عمل می آید.