تیم ملی جمناستیک کشوراز سوی کمیته ملی المپیک تقدیر شد.


تیم متذکره با اشتراک شان در رقابتهای دوجانبه که به میزبانی شهر لاهور پاکستان برگزار شده بود، 3 مدال طلا، 1 نقره 1 برنز به دست آورده اند.
محمدخلیل، کبیراحمد، هرکدام مدال طلا گرفته اند. سباوون به مدال نقره دست یافته است.
و احمد باسط 1 مدال طلا و 1مدال برنز بدست آورده است.
این ورزشکاران صبح امروز در محفلی از طرف کمیته ملی المپیک با اهدای تحایف تقدیر و تشویق شدند.
همچنان سمیر دوران یکی از مشت زنان پروفیشنل سازمان ABC کشور که در رقابتهای بین المللی اشتراک و مفتخر به کسب مقام کردیده است نیز از سوی کمیته ملی المپیک تقدیر گردید.
داکتر حفیظ الله ولی رحمیی رییس کمیته ملی المپیک در صحبتی درپهلوی اینکه دسـتآوردهای انان را مبارک کفت،از فراهم سازی امکانات بهتر و بیشتر برای ورزشکاران و فدراسیونها نیزخبر داد. وی دستآوردهای ورزشکاران را قابل قدر دانست و تاکید ورزید که اداره ورزش همواره تلاش می نماید تا نقش و جایگاه ورزش و ورزشکاران در داخل و خارج کشور برجسته باشد.