اولین دور رقابتهای نشان زنی برای ایجاد تیم ملی این رشته ورزشی در کابل برگزارشد..

در این رقابت‌ها ۲۵ ورزشکار از ولایت‌های هرات، غزنی، لوگر وتیمهای اردو، پولیس و امنیت ملی شرکت داشتند.
این رقابت‌ها در سه سبک، تراپ، تفنگچه و انفور برگزار شده بود که در پایان ۹ ورزشکاردر سبکهای متذکره عضویت تیم ملی را کسب کردند.
این ورزشکاران و برخی از مسؤلان برگزارکننده از طرف رییس عمومی تربیت بدنی و ورزش و برخی از مسؤلان کمیته ملی المپیک با توزیع مدال و تقدیرنامه تشویق شدند.