ششمین دور رقابت های گزینشی تیم ملی موی تای بانوان و مردان افغانستان پایان یافت.


در مراسم پایانی این رقابتها. داکتر حفیظ الله ولی رحیمی رییس عمومی تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک حضور یافت و برای ورزشکارانی که مقام های اول ، دوم ، سوم راه بدست آورده مدال و تقدیر نامه ها را اهدا کرد و برای شان آرزوی موفقیت نمود..
قابل ذکر است که رهبری فدراسیون موی تای کشور نخستین نشان این رشته را برای رئیس تربیت بدنی اهدا کرد و از کار کرد های آقای رحیمی ستایش کردند . در بخش آقایان 44 چهره برتر به تیم ملی بزرگسالان و هشت چهره برتر در تیم ملی نوجوانان برگزیده شدند. و در بخش بانوان هم هشت چهره ی برتر به تیم ملی دعوت شدند
در این رقابتها 150 موی تای کارآقایان و بانوان از 18 ولایت کشور به شمول چهار تیم از شهر کابل و یک تیم از مهاجران افغان مقیم ایران شرکت کرده بودند.