با ختم رقابتهای گزینشی شطرنج بهترین ها شناسایی و به عضویت تیم منتخب کابل برگزیده شدند.


این رقابتها که از روز پنجشنبه در کلپ مرکزی شطرنج راه اندازی شده بود حدود 60 ورزشکار پسر و دختر شرکت داشتند. 
براساس معلومات فدراسیون شطرنج رقابتها به سیستم سویسی در هفت روند با نظرداشت قوانین فدراسیون جهانی شطرنج برگزار گردیده بود.
در رقابتهای بانوان دختران لیدا همراه از کلب مرکزی مقام اول، نرگس حسینی از کلب دشت برچی مقام دوم و سومینا داودی از کلب مرکزی مقام سوم را از آن خود نمودند.
در بخش پسران کنشکا فتح یار مقاوم اول ،ارسلان زمریال مقام دوم و ولید زمریال مقام سوم را بدست آوردند.
نرگس حسینی و ارسلان زمریال با داشتن بیشترین امتیاز به حیث بهترین بازیکنان تورنمنت شناخته شدند.
این رقابتها را داوران فدراسیون شطرنج قضاوت نمودند.