علاقه مندی مردم هرات از ورزش سامبو کورش یا کشتی رستمی


فدراسیون ملی کورش با همکاری ریاست تربیت بدنی و ورزش هرات رقابتهای گزینشی سامبو کورش یا کشتی رستمی را در شهر هرات برگزارکرد.
در این رقابتها ورزشکاران ولایات ، قندهار، هرات ، فراه، غور ؛ بادغیس ، هلمند، نیمروز، ارزگان و زا بل شرکت دارند دارند تا عضویت تیم ملی را کسب کنند.
صدها تن از جوانان و علاقه مندان این ورزش که در اطراف میدان بازی تجمع نموده اند احساسات شان را نسبت به تاثیر ورزش برای همدیگر پذیری و فضای مملو از شادی و نشاط تبارز میدهند.
گفته می شود آقای سیدمحمود ضیا دشتی رییس فدراسیون کورش همراه با یک تیم تخنیکی نیز برای برگزاری این رقابتها به هرات رفته اند.