رقابتهای گزینشی جوجیتسوبا شناسایی چهره های برتر برای عضویت در تیم ملی امروز پایان یافت.


در مراسم اختتامیه این رقابتها داکتر حفیظ الله ولی رحیمی رییس منتخب کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی و معاونین آن کمیته اشتراک و مدالها و جوایز ورزشکاران را توزیع نمودند.
در این رقابتها ورزشکاران ولایت کابل مقام اول را گرفتند، تیم ولایت هرات دوم شد و تیم ولایت فاریاب مقام سوم را بدست آورد.
همچنان سیمینار آموزشی برای مربیان و داوران جوجیتسو امروز برگزار شد. در این سیمینار 30 نفر از داوران و مربیان فدراسیون جوجیتسو شرکت دارند. سیمینار متذکره از طرف ریاست فنی و مسلکی ریاست تربیت بدنی و سپورت به منظور ارتقای ظرفیت آنان راه اندازی شده و دو روز ادامه دارد.