تیم ملی جمناستیک برای اشتراک در مسابقات دوجانبه با تیم جمناستیک پاکستان رهسپار آن کشور شد.


این رقابتها از تاریخ 8 تا 10 ثور در شهر لاهور آن کشور برگزار می شود.
ترکیب تیم اعزامی افغانستان 4 ورزشکار، یک مربی و یک مدیر تیم می باشد.
سال گذشته نیز تیم جمناستیک کشور در این رقابتها شرکت نموده بود که مقام قهرمانی را کسب نموده بود.