پایان رقابتهای پرورش اندام زون غرب کابل


دوازدهمین دور مسابقات زون غرب کابل که روز چهارشنبه آغاز شده بود امروز پایان یافت.
در این رقابتها 450 ورزشکار از کلپهای پرورش اندام زون غرب کابل شرکت داشتند.
این رقابتها در سه سبک ،پرورش اندام، سپورت فزیک و اتلتیک فزیک برگزارشد که چهره های برتر برای زون غرب انتخاب شدند تا به نمایندگی از زون پایتخت دررقابتهای تیم ملی پرورش اندام شرکت کنند.