تیم ملی هند بال ساحلی کشور به خاطر اشتراک در کمپ تمرینی و انجام چند مسابقه دوستانه با تیم های هندبال ساحلی پاکستان راهی آن کشور شد.

تیم متذکره در مدت اقامت شان در پاکستان پس از انجام تمرینات مشترک با تیمهای هندبال آن کشور، ده مسابقه دوستانه را نیز انجام خواهند داد. 
هدف از سفر تیم هندبال کشور به پاکستان کسب تبادل تجارب با تیم های هندبال پاکستان و تامین مناسبات دوستانه با فدراسیون هندبال پاکستان گفته شده است.