ایجاد مراکز و باشگاه های ورزشی تاثیر مثبت در امر همه گانی شدن ورزش در کشور دارد.

این مطلب را داکتر حفیظ الله ولی رحیمی رییس عمومی تربیت بدنی و ورزش و رییس منتخب کمیته ملی المپیک هنگام افتتاح باشگاه ورزشی مشت زنی حرفه یی در کابل ابراز داشت.
آقای رحیمی که با سایر اعضای رهبری کمیته ملی المپیک در افتتاح باشگاه مشت زنی حرفه ای شرکت کرده بود، خاطر نشان نمود که رشد ورزش مشت زنی حرفه یی در کشور مستلزم بلند بردن ظرفیت ها و توانایی ها ورزشکاران برای کسب افتخارات بیشتر برای افغانستان است. وی از استادانی که برای سرمایه گذاری این باشگاه اقدام نموده اند سپاس گذاری نمود.
این باشگاه مشت زنی پروفیشنل با حمایت و همکاری داد محمد اختری رییس اجرایی کمیته ملی المپیک، استاد زمری محمدی، قدرت الله راسخ و رازق سنگ شکن ساختته شده و امروز توسط رییس و اعضای رهبری کمیته ملی المپیک افتتاح و مورد استفاده ورزشکاران به ویژه ورزشکاران مشت زنی که می خواهند به شکل پروفیشنل رشته مشت زنی را فرا گیرند قرار گرفت.