چهارمین دور رقابتهای گزینشی تیم ملی جوجیستو به پیشواز از صدمین سالگرد استقلال افغانستان امروز در کابل برگزار شد.

۳ ثور

در این رقابتها150 ورزشکار پسر و 120 ورزشکاران از ولایت های بلخ، فاریاب بادغیس، هرات، دایکندی، بامیان، میدان وردک ، غزنی، پکتیا و کابل شرکت دارند.
ورزشکاران شرکت کننده در این رقابتها درکتگوریهای مختلف وزنی برای 4 روز با هم رقابت می کنند تا عضویت تیم ملی جوجیتسو را بدست آورند.
آقای حمیدالله کبیرمعاون فنی و مسلکی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش درمراسم افتتاح این رقابتها حضور یافته برگزاری رقابتهای ورزشی را برای رشد و انکشاف ورزش موثر و مفید دانست. آقای کبیر برای ورزشکاران برای فدراسیون جوجیتسو و ورزشکاران شرکت کننده آرزوی موفقیت نموده وعده حمایت بیشتر اداره ورزش را نسبت به فدراسیون جوجیتسو ابراز نمود.
همچنان آقای محمد صابری رییس فدراسیون جوجیتسو از همکاری و حمایت ریاست تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک نسبت به زمینه سازی برای برگزاری مسابقات و تطبیق سایر برنامه های فدراسیون سپاس گذاری نمود.
گفته می شود پس از ختم رقابتهای پسران، رقابتهای گزینشی بانوان نیز برگزار می گردد.