30 تن از ورزشکاران ورزشهای زورخانه یی هرات پس از سپری نمودن یک دوره آموزشی و انجام رقابت عضویت تیم منتخب هرات را کسب کردند.

در این برنامه آموزشی 100 ورزشکار شرکت داشتند که قوانین و اساسات ورزش زورخانه یی را زیر نظر معلم عبدالغنی یکی از استادان و پیشکسوتان این ورزش فرا گرفتند.
براساس معلومات اقبال احمد منوچهر رییس فدراسیون زروخانه یی این برنامه آموزشی مطابق پلان فدراسیون و به منظور ارتقای ظرفیت های ورزشکاران هرات راه اندازی شده بود. به گفته آقای منوچهر پس از ختم برنامه یک هفته یی آموزشی 40 نفر از شرکت کننده ها توانستند سند فراغت کسب و در قالب دو تیم باهم رقابت کردند که در نتیجه 30 نفر به تیم منتخب زورخانه یی ولایت هرات برگزیده شدند.