پیام رییس عمومی تربیت بدنی و ورزش و کمیته ملی المپیک به مناسبت سال نو، جشن نوروزفصل بهار به فرمان اجتناب ناپذير الهي در نظام آفرينش، طبيعت مرده را حيات مي بخشد، گلها و گياهان را زنده مي سازد. آيا براي دلهاي مرده انسان ها هم بهاري هست که آنها را زندگي بخشد و از حيات معنوي بهره مند گرداند؟ آيا براي جان هاي افسرده بشر هم بهاري هست که آنها را نشاط دهد و از خرمي و شادابي برخوردار سازد؟ آيا براي قلب هاي پژمرده آدميان هم بهاري هست که آنها را طراوت بخشد و از سرچشمه آب حيات ابدي سيراب نمايد؟ آري، در نظام انسانی نيز بهاري وجود دارد که دلهاي خزان ديده را شکوفه بار و جان پژمرده را روح مي بخشد. اين بهار حيات آفرين قلب های مهربان و دستان گرم انسانهای آگاه، باعزم و اراده است که می تواند قلبها را برای آینده بهتر و روشنتر از فصل بهار هدیه دهند.
ورزشکاران عزیز، قهرمانان راستین وطن،
رهبری ریاست عمومی تربیت بدنی وورزش و کمیته ملی المپیک ضمن اینکه بهارپرطراوت و پرمیمنت سال 1398 را به شما و خانواده ها معظم تان مبارک باد می گوید، اظهار خرسندی و امید واری می نماید که سال 1397 سال پر از دستاود در عرصه داخلی و خارجی بوده است.
در بعد داخلی برگزاری انتخابات فدراسیون ها، برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک، توشیح قانون ورزش از طرف رییس جمهور کشور، آغاز اصلاحات گسترده برای ظرفیت سازی در اداره و فدراسیونها، مبارزه جدی با فساد اداری و جلوگیری از سوء استفاده ها و حمایت قاطع و همه جانبه حکومت وحدت ملی و مردم از جامعه ورزشی کشور را میتوان برشمرد.
در عرصه بین المللی بیشتر از هر زمان دیگر مناسبات ورزش افغانستان با نهاد های معتبر جهانی پیوند یافت و ما توانستیم در بورد اجراییه کمیته بین المللی المپیک و شورای المپیک آسیا نمایند گان رسمی داشته باشیم.
ورزشکاران عزیز و قهرمان:
اشتراک شما در رقابتهای خارجی و کسب مدال ها و مقام جایگاه ورزش را در کشور و نهاد های بین المللی ورزش به مراتب افزایش داد. که از یک طرف بر اعتبار و جایگاه ورزش کشور در جامعه جهانی افزود و از جانب دیگر باعث سرفرازی مردم و انگیزه برای تامین وحدت ملی میان در کشور شده است.
ورزشکاران عزیز، 
سال 1398را یک بار دیگر برای همه شما تبریک گفته آرزو می نمایم تا در این سال بتوانیم اقدامات و راهکارهای بهتر از سال پار داشته باشیم و همه بسوی بهبود و انکشاف ورزش حرکت نماییم.
برای همه شما سالی پر از سعادت و بهروزی آرزو می نمایم.
داکتر حفیظ الله ولی رحیمی
رییس عمومی تربیت بدنی و ورزش و کمیته ملی المپیک افغانستان