کمیته ملی المپیک به مناسبت روز ملی خبرنگار، خبرنگاران ورزشی را تقدیر نمود.


در محفلی که به همین مناسبت در مقر کمیته ملی المپیک برگزار شده بود، داکتر حفیظ الله ولی رحیمی رییس عمومی تربیت بدنی و ورزش و کمیته ملی المپیک، اعضای رهبری آن اداره، معاونین کمیته ملی المپیک و ریاست تربیت بدنی، غلام بهاوالدین جیلانی رییس فدراسیون والیبال و رییس شور ای ولایتی پروان، بکتاش سیاووش نماینده مردم در ولسی جرگه، تعدادی از مسوولان فدراسیونهای ورزشی و خبرنگاران ورزشی شرکت نموده بودند.
رییس کمیته ملی المپیک در پهلوی این که روز خبرنگاران را تبریک گفت ازخبرنگاران ورزشی منحیث حمایت گر ورزشکاران یاد آوری نمود. وی نقش خبرنگاران را در بازتاب دستآوردهای ورزشکاران، نهادینه شدن فرهنگ ورزش درجامعه، رشد، انکشاف و توسعه ورزش موثر دانست.
همچنان رییس شورای ولایتی پروان و آقای سیاووش نیز در مورد جایگاه خبرنگار در جامعه صحبت نموده اظهار داشتند که مسوولیت تمام شهروندان است تا در حمایت از خبرنگاران قرار داشته باشند. اقای سیاووش گفت: دولت و نهاد های رسانه یی مکلف به تامین مصؤنیت خبرنگاران استند. تا خبرنگاران در فضای مطمین و عاری از هرنوع فشار و خشونت به کار حرفه یی اطلاع رسانی شان ادامه دهند.
در اخیر این محفل تحفه هایی که از طرف کمیته ملی المیپک تهیه شده بود برای خبرنگاران ورزشی توزیع گردید.