سمینار آموزشی اسپ سواری امروز در کابل برگزار شد .


سمینار آموزشی اسپ سواری امروز در کابل برگزار شد
فدراسیون اسپ سواری کشور مطابق تقسیم اوقات سالانه خویش سمینار آموزشی را برای ارتقای و بلند بردن سطح دانش ورزشکاران و مربیان از روشها جدید که در این رشته بوجود آمده است با مدرسی محمد عتیق الله احمدزی سرحکم فدراسیون اسپ سواری کشور در مقر کمیته ملی المپیک به مدت یک روز دایر نموده است که در این سمینار بیشتر از ۳۰ ورزشکار و مربی از مرکز و ولایت های ( لوگر ، غزنی ، لغمان ، پروان ، نورستان ، وردک ، ننگرهار و کابل ) اشتراک نموده است
قابل یاد آوری است که فدراسیون متذکره بعد از برگزاری سمینار متذکره قرار است فردا دوشنبه مورخ 10 / 10 / 1397 ساعت 10 قبل از ظهر مسابقات انتخابی اسپ سواری خویش را میان 8 ولایت در چمن حضوری شهر کابل دایر نمایند .