تقدیر ورزشکاران قوت الرمی از سوی هیت رهبری ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش

تقدیر ورزشکاران قوت الرمی از سوی هیت رهبری ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش
این رقابتها که در کشور لبنان تاریخ اول الی پنج نومبربرگزار گردیده بود خوشبختانه ورزشکاران قوت الرمی توانستند به حریفان خود غالب شوند افغانستان در این رقابت با بدست آوردن 4 مدال مدال نقره 2 برنز در سه بخش ( لایت پاور ، فول پاور و دفاع شخصی ) و در بخش تیمی توانستن مقام هفتم را کسب نمایند به خاطر تقدیر از ورزشکاران تیم ملی قوت الرمی کشور امروز طی محفل در مقر ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش برگزار کردیده بود که در ابتدا داکتر حفیظ الله ولی رحیمی رییس عمومی تربیت بدنی در مورد ورزشکاران قوت الرمی قدردانی به عمل آورده و هرنوع کمک را در بهبود ورزش قوت الرمی در افغانستان وعده نمودند 
قابل یاد آوری است که در این دور مسابقات 150 ورزشکار از 29 کشورکه از افغانستان سه ورزشکار و یک مربی حضور داشتن