مسابقات منتخبه ورزشهای زورخانه یی با شناسایی 40 چهره برتر به پایان رسید

 

مسابقات منتخبه ورزشهای زورخانه یی با شناسایی 40 چهره برتر به پایان رسید 
این رقابتها در کتگوری سنی جوانان و بزرگسالان که در مقر ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش به مدت 2 روز بین 120 ورزشکار در وزن های مختلف باهم به رقابت پرداخته بودند به پایان رسید 
داکتر حفیظ الله ولی رحیمی رییس عمومی تربیت بدنی و ورزش و رییس کمیته ملی المپیک در مراسم پایانی این رقابتها حضور یافته ضمن اینکه جریان مسابقات را تماشا کردند جوایز و مدالهای ورزشکاران برتر را نیز توزیع نمودند 
رییس کمیته ملی المپیک در صحبتهایش ضمن اینکه از کارکرد های رهبری فدراسیون زورخانه یی سپاس گذاری نمود برتامین عدالت و رعایت قوانین و مقررات ورزشی و داشتن اخلاق ورزشی در جریان مسابقات تاکید ورزید وی خاطر نشان نمود که در انتخاب ورزشکاران به تیم ملی داوران و مسولین فنی فدراسیونها با رعایت بیطرفی کامل قضاوت نمایند تا جلوگیری ازپامال شدن حقوق ورزشکاران گردد