ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش در پیوند به اتهامات فساد اخلاقی در فدراسیون فوتبال افغانستان که در شبکه های اجتماعی ورسانه ها اخیراٌ بازتاب یافته کنفرانس مطبوعاتی را برگزار نمود

ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش در پیوند به اتهامات فساد اخلاقی در فدراسیون فوتبال افغانستان که در شبکه های اجتماعی ورسانه ها اخیراٌ بازتاب یافته کنفرانس مطبوعاتی را برگزار نمود دراین کنفرانس خبری که رئیس عمومی تربیت بدنی و ورزش ،معاونین این اداره وهیات رهبری کمیته ملی المپیک حضور داشتند نخست آقای رحیمی از همکاری های سازنده رسانه ها تشکری نموده همکاری مطبوعات را در امر مبارزه با فساد ودست یابی این اداره به موفقیت ها ارزنده تلقی نمود، روی چالش ها و دست آورد های این اداره در چند ماه گذشته پرداخته، افزود ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش در روشنی قانون وحکم جلالتمآب رئیس صاحب جمهور ج.ا.ا در مورد برگزاری انتخابات فدراسیونها وحل چالش های موجود در ورزش کشور گامهای قانونی و پلانی را برداشته ، انتخابات تمام فدراسیون در یک روند شفاف ودیموکراتیک به فرجام رسیده و انتخابات کمیته ملی المپیک نیز باعث برداشته شدن بیشترین مشکلات از سد راه ورزش کشور به شمار می رود. آقای رحیمی ضمن یاد آوری از دست آورد ها در چند ماه اخیر از خبر سوی استفاده جنسی توسط فدراسیون فوتبال که در رسانه ها دست به دست میشود ابراز تاثر نموده ضمن حمایت از حیات حقیقت یاب که از طرف لوی سارنوالی توظیف گردیده به همه خانواده ها اطمنان داد که اولاد های شانرا به ورزش بیشتر تشویق نمایند و وجود فضای امن و مصئون را در تمام اماکن ورزشی یک اصل قابل حمایت خواند وایستاده شدن بر این اصل را خطوط قرمز این اداره یاد کرد.