تیم ملی موی تای کشور برای شرکت در رقابتهای قهرمانی قاره آسیا رهسپار ماکو چین گردید.


تیم ملی موی تای کشور برای شرکت در رقابتهای قهرمانی قاره آسیا رهسپار ماکو چین گردید.
این رقابتها از تاریخ 4 دسامبر به مزبانی ایالت ماکو چین و با اشتراک ورزشکاران موی تای کشور های آسیایی شرکت خواهند داشت.
تیم موی تای افغانستان با ترکیب 16 نفر در بخش دختران و پسران با( ترکیب 3 دختر، 8 پسر) 2 مربی، 2 داور، تحت سرپرستی امیرحسین حسینی رییس فدراسیون موی تای برای شرکت در این رویداد آسیایی، ظهر امروز پس از خداحافظی با معاونیت فنی و مسلکی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش رهسپار چین گردیدند.
گفته می شود موی تای افغانستان قبل از این هم در رویداد های آسیایی این رشته شرکت داشت که دستآوردهای خوب کسب نموده بود.