تیم ملی تکواندوی itf کشور برای اشتراک در رقابتهای ستاره های تکواندو، رهسپار ازبکستان گردید.

تیم ملی تکواندوی itf کشور برای اشتراک در رقابتهای ستاره های تکواندو، رهسپار ازبکستان گردید.
این رقابتها از تاریخ اول دسامبر به میزبانی شهر تاشکند برگزار می شود.
تیم افغانستان با 13 ورزشکار تحت سرپرستی شعیب رحمانی رییس فدراسیون تکواندو در این رقابتها شرکت می کند.
تیم متذکره پیش از چاشت امروز پس از خدا خافظی با مقامات ریاست عمومی تربیت بدنی و رزش رهسپار ازبکستان گردید.